<

Apple yêu cầu ứng dụng cho phép xóa tài khoản

Các nhà phát triển ứng dụng của Apple sẽ phải cung cấp cho người dùng một cách để xóa tài khoản nếu muốn chúng được phân phối thông qua App Store.

Theo NDTV, Apple cho biết thay đổi sẽ có hiệu lực đối với tất cả ứng dụng gửi từ ngày 31.1.2022. Yêu cầu cho phép người dùng xóa tài khoản họ đã tạo trong ứng dụng ban đầu được công bố như một phần trong nguyên tắc dành cho nhà phát triển mới đã được Apple đưa ra tại WWDC 2021 vào tháng 6.

Apple yêu cầu ứng dụng cho phép xóa tài khoản

Bằng cách chỉ đạo các nhà phát triển bên thứ ba cung cấp cách xóa tài khoản mà người dùng đã tạo trong ứng dụng của họ, Apple thực sự đang làm cho việc loại bỏ hoàn toàn một ứng dụng hoặc dịch vụ cụ thể trở nên dễ dàng hơn. Trước đó, Apple đã cho phép người dùng hủy đăng ký trực tiếp từ App Store để họ dễ dàng rời khỏi dịch vụ.

Cùng với việc cho phép xóa tài khoản, Apple đã giới thiệu liên kết Report a Problem có sẵn cho các trang ứng dụng trên App Store để cho phép người dùng nhanh chóng báo cáo các mối quan tâm về nội dung họ đã mua hoặc tải xuống. Liên kết mới là một phần của các trang App Store trên iOS 15 và iPadOS 15 và sẽ có trên macOS Monterey. Công ty cho biết ban đầu nó có sẵn cho người dùng ở Úc, Canada, New Zealand và Mỹ và sẽ mở rộng sang các khu vực khác theo thời gian.

Apple trước đó đã cung cấp liên kết Report a Problem ở cuối tab Apps and Games trong App Store. Nó đã được phát hiện là một phần của các trang ứng dụng trên iOS 15 vào đầu tuần này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.