<

Bộ trưởng Xây dựng làm Tổ trưởng ‘giải cứu’ doanh nghiệp, người dân khó khăn vì Covid-19

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đảm nhận vị trí Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Bộ trưởng Xây dựng làm Tổ trưởng ‘giải cứu’ doanh nghiệp, người dân khó khăn vì Covid-19
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị làm Tổ trưởng Tô công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

THIÊN TRƯỜNG

Theo quyết định, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị sẽ là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Bộ Xây dựng về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh là Tổ phó thường trực Tổ công tác đặc biệt này.

Các thành viên Tổ công tác đặc biệt là lãnh đạo các vụ: Pháp chế, Quản lý doanh nghiệp, Quy hoạch – Kiến trúc, Vật liệu xây dựng; Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ; các Cục: Kinh tế xây dựng, Quản lý hoạt động xây dựng, Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Công tác phía Nam, Phát triển đô thị, Hạ tầng kỹ thuật, Quản lý Nhà và thị trường bất động sản.

Theo quyết định, trách nhiệm, nhiệm vụ của Tổ công tác đặc biệt là chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan, tích cực nắm bắt, trao đổi, tiếp cận thông tin và kịp thời có các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, người dân trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Bên cạnh đó, sẽ chỉ đạo, hướng dẫn, đồng hành cùng doanh nghiệp trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm thực hiện phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch Covid-19, tăng tính chủ động, tự chủ và nâng cao tinh thần trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp.

Tổ công tác đặc biệt sẽ rà soát, cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, không tạo ra “giấy phép con” làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống, sinh hoạt của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Theo quyết định của Bộ Xây dựng, định kỳ, hàng tháng hoặc khi cần thiết, Tổ công tác đặc biệt sẽ tổng hợp tình hình giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân theo thẩm quyền của Bộ và đề xuất phương án giải quyết vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

NGUỒN: THANHNIEN.VN
ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT INTERNET + TRUYỀN HÌNH FPT : INTERNET FPT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.