<

Thu thuế thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số ở nước ngoài

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 80/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020 của Chính phủ có hiệu lực từ 1.1.2022.

Thông tư 80 dành 1 chương quy định quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác của nhà cung cấp ở nước ngoài (NCCNN) không có cơ sở thường trú tại VN. NCCNN thực hiện đăng ký giao dịch thuế điện tử cùng với đăng ký thuế lần đầu qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và kê khai trực tiếp tại cổng thông tin này.

Thu thuế thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số ở nước ngoài

NCCNN có thể ủy quyền cho tổ chức, đại lý thuế hoạt động theo pháp luật VN thực hiện các thủ tục về thuế. Tổng cục Thuế có trách nhiệm phối hợp với cơ quan liên quan xác định, công bố tên, địa chỉ website của NCCNN chưa thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế mà người mua hàng hóa, dịch vụ có thực hiện giao dịch phát sinh tại VN. Trong trường hợp NCCNN không kê khai, nộp thuế, cơ quan thuế phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Đối với tổ chức ở VN có liên quan mua hàng hóa, dịch vụ của NCCNN mà NCCNN không thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại VN thì tổ chức đó có nghĩa vụ kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà cung cấp. Tương tự với cá nhân ở VN thì ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay theo quy định.

Tổng cục Thuế có trách nhiệm thông báo thông tin của nhà cung cấp chưa thực hiện thủ tục thuế cho ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trung gian để các đơn vị này kê khai, khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế khi thực hiện thanh toán giao dịch.

NGUỒN: THANHNIEN.VN
ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT INTERNET + TRUYỀN HÌNH FPT : INTERNET FPT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.